همکاری با موسسه واو به واو

اگر رتبه برتر هستید، دارای مهارت و استعداد خاصی در زمینه مشاوره، تدریس و تالیف می باشید، جای شما در تیم ما خالیست. کافیست با پر کردن فرم زیر شانس خود را برای انتخاب شدن توسط تیم ما امتحان کنید.
  • مثال: کارشناسی ارشد پرستاری فارغ التحصیل 1398 از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .